Arbetsprocess

En arbetsprocess följer ofta samma mönster.

En kund kontaktar oss och vill ha hjälp med ett snickeriarbete. De har då i många fall redan tagit kontakt med en arkitektfirma som har börjat rita på projektet. Vi träffar den ansvariga arkitekten och tittar på de skisser som gjorts utifrån kundens önskemål. Sedan diskuterar vi olika praktiska lösningar, val av material och hur projektet ska fortlöpa tills det är färdigt.

Därefter följer oftast ett budgetarbete tillsammans med kunden.

När upplägg och budget är klart påbörjas själva tillverkningen. Vi tillverkar då alltid så mycket vi kan på vår verkstad. När det är dags för installation av snickerierna och övriga interiörer som kunden kan ha önskat är vi väl förberedda och kan arbeta snabbt och diskret. Kunden kan då ha normala förutsättningar hos sig under mesta möjliga tid och slipper stänga igen eller störas på annat sätt i sin normala verksamhet.

När snickerierna är och övriga detaljer sedan är på plats går vi igenom allt arbete vi gjort tillsammans med kunden och säkerställer att allt blivit enligt deras önskemål.

© 2009 Sjöstadens Snickeri | Lovingly Grown by Friendly Folks